Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2008

Πολιτιστικό και Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κυθήρων

Σκοπός του Πολιτιστικού και Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Κυθήρων είναι:
· η ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας καθώς και ενεργειών και πρωτοβουλιών, με τη συνεργασία αρμοδίων φορέων, που θα προωθούν την ορθολογική διαχείριση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των Κυθήρων, καθώς και του γενικότερου περιβάλλοντος, ανθρωπογενούς και φυσικού.
· η συνεργασία και η ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων με πνευματικούς και πολιτικούς φορείς, σωματεία και μη κερδοσκοπικές πολιτιστικές εταιρείες καθώς και με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προκειμένου να προωθεί την ανύψωση του πνευματικού, μορφωτικού, αισθητικού περιβαλλοντολογικού και πολιτιστικού γενικά επιπέδου των δημοτών του Δήμου Κυθήρων
· Η προώθηση της ειρήνης μεταξύ των λαών με την ενεργό συμμετοχή και οργάνωση από το Πολιτιστικό και Πνευματικό Κέντρο πολιτιστικών εκδηλώσεων που προάγουν το σκοπό αυτό.
· Η συνεργασία με φορείς και συλλόγους της αλλοδαπής και της ημεδαπής με στόχο την ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων και επικοινωνίας.
· Η παροχή ποιοτικής ψυχαγωγίας στους δημότες των Κυθήρων.
· Η συνεργασία, στη βάση κοινών στόχων, με τις κοινοτικές αρχές της Κοινότητας των Αντικυθήρων και τους πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
· Συνεργασία με το Τριφύλλειο Ίδρυμα για την επίτευξη κοινών στόχων πνευματικής, πολιτιστικής και κοινωφελούς δραστηριότητας.
Για την υλοποίηση του ανωτέρω σκοπού και των στόχων του Πολιτιστικού και Πνευματικού Κέντρου προβλέπονται ενδεικτικά οι κάτωθι πνευματικές και πολιτιστικές δραστηριότητες:
· Οργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, ελεύθερων συζητήσεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που αναδεικνύουν μορφωτικά, πολιτιστικά, τοπικά και κοινωνικά θέματα και προβλήματα.
· Ετήσια διοργάνωση καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων με την ονομασία «Πολιτιστικό Καλοκαίρι Κυθήρων».
· Οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων, επιστημονικών συμποσίων, πανελληνίων και διεθνών συναντήσεων.
· Συνεργασία κάθε μορφής με Κέντρα Ερευνών, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και επιστημονικές εταιρείες της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί σκοποί συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Πολιτιστικού και Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Κυθήρων.
· Παροχή υλικοτεχνικών μέσων, ενίσχυση και διευκόλυνση δραστηριοτήτων ερευνητών και ερευνητικών ομάδων που κινούνται στο πλαίσιο των αρχών του Κέντρου.
· Ενθάρρυνση δημοσιεύσεων και εκδόσεων που προβάλλουν την πνευματική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Αυτοτελείς εκδόσεις που προάγουν ειδικότερα την κυθηραϊκή ιστορία, τον πολιτισμό και την έρευνα.
· Συγκέντρωση λαογραφικού υλικού, συντήρηση και έκθεση αυτού με σκοπό την ανάδειξη του λαϊκού πολιτισμού των Κυθήρων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα επιδιωχθεί η ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου.
· Ενίσχυση της αθλητικής δραστηριότητας. Συμβολή στην ανάπτυξη του σχολικού και εξωσχολικού αθλητισμού.
· Καλλιέργεια ενασχολήσεων ελεύθερου χρόνου (σκάκι, φιλοτελισμός κ.ά). Ίδρυση εικαστικού εργαστηρίου.
· Μέριμνα για την προστασία και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος.
· Μέριμνα για τη διατήρηση, ενίσχυση και ανάπτυξη του κυριακάτικου παζαριού στον Ποταμό.
· Δημιουργία ομάδων θεάτρου, κινηματογράφου, χορού, μουσικής, φωτογραφίας, χορωδίας.
· Διάδοση και ανάπτυξη των Καλών Τεχνών.
· Οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, συναυλιών και κάθε άλλης μορφής ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί για τη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων με τη δραστηριοποίηση Κυθηρίων μουσικών και άλλων καλλιτεχνών.
· Ίδρυση και λειτουργία στον Ποταμό Δημοτικού Ωδείου
· Διατήρηση και ενίσχυση των λαϊκών πανηγυριών και εκδηλώσεων όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου.

· Σύσταση Δημοτικής Βιβλιοθήκης που θα αναλάβει:
- τη συγκέντρωση βιβλίων, περιοδικών, τοπικών εφημερίδων και συγγραμμάτων κυθηραϊκού ενδιαφέροντος με στόχο τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και του αναγνωστηρίου
- τη συγκέντρωση και ένταξη στη βιβλιοθήκη βιβλίων, περιοδικών και ηλεκτρονικών εντύπων που αφορούν τις επιστήμες, τα γράμματα και τις τέχνες.
- τη διάδοση και προβολή του βιβλίου καθώς και την προώθηση της φιλαναγνωσίας με τη δημιουργία οργανωμένου αναγνωστηρίου και την ενίσχυση ανάλογων ερευνητικών προγραμμάτων.
· Δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης με συλλογή που θα φιλοξενεί μόνιμες ή μη εκθέσεις εικαστικών έργων και θα προβάλει με ξεχωριστή συλλογή κατεξοχήν το έργο των Κυθηρίων καλλιτεχνών.
· Δημιουργία Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας, το οποίο, όταν ιδρυθεί, να μπορεί να συσταθεί σε ίδιο νομικό πρόσωπο του Δήμου. Θα αναλάβει:
- τη δημιουργία, λειτουργία και διαχείριση (καταγραφή, ταξινόμηση, μηχανογράφηση, αξιοποίηση) των ανενεργών, δημόσιων και ιδιωτικών, τοπικών και άλλων ιστορικών αρχείων,
- τη συγκέντρωση ιστορικού υλικού, την ταξινόμηση και απόδοσή του στους μελετητές.
- τη μελέτη και διάσωση των αρχείων της Κυθηραϊκής Διασποράς εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και την ψηφιοποίηση του σχετικού αρχειακού υλικού που αφορούν στην ιστορία και στον πολιτισμό των Κυθήρων των δύο τελευταίων αιώνων.
· Τη συνεργασία του Πολιτιστικού και Πνευματικού Κέντρου με το «Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Κυθήρων», το οποίο λειτουργεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αριθμ. απόφασης 010/1999-30/1/1999), αυτοτελώς από το έτος 1999.
· Εκδόσεις αρχειακών πηγών, επιστημονικών ερευνών, μονογραφιών και κάθε είδους πνευματικών και επιστημονικών εργασιών, που εγκρίνονται από ειδική επιτροπή κριτών, η οποία ορίζεται από το Δ.Σ. του Κέντρου για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: