Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2008

Εργαστήριο Θεωρίας, Έρευνας και Διδακτικής της Ιστορίας

Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών (Φ.Ε.Κ. 213 Α΄/ 13-9-2002) – μετονομασία σε «Εργαστήριο Θεωρίας, Ερευνας και Διδακτικής της Γενικής και της Τοπικής Ιστορίας» με απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (αριθμ. απόφ. 3734/19 – 12 – 2005)

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του “Εργαστηρίου Θεωρίας, Έρευνας και Διδακτικής της Γενικής και της Τοπικής Ιστορίας” του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών εντάσσεται και η συμμετοχή του στη διοργάνωση επτά επιστημονικών συνεδρίων
1. Διοργάνωση επιστημονικού συμποσίου με θεματική «Επιστημονική έρευνα στα Κύθηρα» (19-21/9/2003), σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων. (Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θεματική “Επιστημονική Έρευνα στα Κύθηρα”, εκδ. Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων, Κύθηρα 2008)
2. Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου (16-19/9/2004) με θεματική «Κυθηραϊκή μετανάστευση: Ιστορική διασπορά και σύγχρονες πληθυσμιακές μετακινήσεις», σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων και το Εθνικό Κέντρο Ελληνικών Μελετών και Έρευνας (Ε.Κ.Ε.Μ.Ε.) του Πανε­πιστημίου La Trobe Μελβούρνης της Αυστραλίας. (Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θεματική “Κυθηραϊκή μετανάστευση: Ιστορική διασπορά και σύγχρονες πληθυσμιακές μετκινήσεις ”, εκδ. Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων, Κύθηρα 2007)
3. Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου στα Κύθηρα (21-25/9/2005) με θεματική «Ελληνικός ευεργετισμός και κυθηραϊκά κληροδοτήματα», σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων και το Εθνικό Κέντρο Ελληνικών Μελετών και Έρευνας (Ε.Κ.Ε.Μ.Ε.) του Πανεπιστημίου La Trobe Μελβούρνης της Αυστραλίας. (Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θεματική “Ελληνικός ευεργετισμός και κυθηραϊκά κληροδοτήματα ”, εκδ. Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων, Κύθηρα 2008)
4. Διοργάνωση 1ου επιστημονικού συνέδριου με θεματική «Ιστορική Έρευνα και Διδακτική της Ιστορίας» (21-24 Σεπτεμβρίου). (Πρακτικά υπό έκδοση)
5. Επιστημονικό Συνέδριο με θεματική «Η διδασκαλία της ιστορίας στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων της Ελλάδας [Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών]», Αθήνα 2007 (Συνέδριο που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού της 170ης επετείου από την ίδρυση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), (Πρακτικά υπό έκδοση)
6. Διοργάνωση 2ου Επιστημονικού συνέδριου στα Κύθηρα με θεματική «Ιστορική Έρευνα και Διδακτική της Ιστορίας» (22-25 Σεπτεμβρίου 2007). (Πρακτικά υπό έκδοση)
7. Διοργάνωση 3ου Επιστημονικού συνέδριου με θεματική «Ιστορική Έρευνα και Διδακτική της Ιστορίας» (18-21 Σεπτεμβρίου 2008). (Πρακτικά υπό έκδοση)

Δεν υπάρχουν σχόλια: