Τρίτη, 3 Ιουνίου 2008

Διοργανωτές του συνεδρίου και φορείς στήριξης

1
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστημίου Αθηνών
Κατεύθυνση «Ιστορία και διδακτική της ιστορίας»
του Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών


2
Εργαστήριο Θεωρίας, Ερευνας και Διδακτικής της Ιστορίας
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών3
Εταιρεία Θεωρίας, Έρευνας και Διδακτικής
της Γενικής και της Τοπικής Ιστορίας4
Πολιτιστικό και Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κυθήρων


5
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια: