Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2008

Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων

(αριθμ. απόφασης ίδρυσης 010/1999 - 30/1/1999)
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων είναι θεσμός που δημιουργήθηκε το έτος 1999 από το Δήμο Κυθήρων, μετά από εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου Καθηγητή Γεωργίου Ν. Λεοντσίνη. Το στελεχώνουν πανεπιστημιακοί καθηγητές όπως και Κυθήριοι επιστήμονες και πνευματικοί άνθρωποι που διαμένουν μόνιμα στο νησί. Φιλοδοξεί, με τις επιστημονικές και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες που οργανώνει, να συμβάλει στη στήριξη και στην ανάδειξη της εγγενούς κοινωνικής και πνευματικής υποδομής του νησιού. Στους στόχους του περιλαμβάνει την ανάπτυξη σημαντικής συνεδριακής δραστηριότητας, που επικεντρώνεται σε θέματα ιστορίας και πολιτισμού των Κυθήρων καθώς και σε ζητήματα και προβλήματα που αφορούν στη σύγχρονη κυθηραϊκή ζωή, στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία και στη διεθνή κοινότητα.
Με δημόσιες διαλέξεις από επιλεγμένους επιστήμονες, με επιστημονικές ημερίδες, καλλιτεχνικές εκθέσεις και άλλες πνευματικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ο Δήμος Κυθήρων στοχεύει στη διακίνηση της γνώσης και στην πρόκληση γόνιμων συζητήσεων με τους δημότες του καθώς και με τους Κυθηρίους των παροικιών του εσωτερικού και του εξωτερικού. Επιδιώκει να αναδείξει, σε μια εποχή ταχύτατων και κρίσιμων αλλαγών, ζητήματα και όψεις της σύγχρονης πολιτικής, πνευματικής, κοινωνικής και καθημερινής ζωής, όπως η εκπαίδευση των νέων, ο πολιτισμός, η ιατρική παιδεία, η οικονομική ανάπτυξη και η ορθολογική διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των Κυθήρων. Οι κύριες δραστηριότητες του Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου μέχρι το έτος 2004 περιλαμβάνονται σε ειδική έκδοση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Δήμου Κυθήρων [Γ.Ν. Λεοντσίνης (στην ελληνική και στην αγγλική – επιμέλεια), , Επιστημονικές Δραστηριότητες Ελευθέρου Ανοικτού Πανεπιστημίου Δήμου Κυθήρων (1999-2004), Αθήνα 2004].

Δεν υπάρχουν σχόλια: