Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα μέλη της Εταιρείας Θεωρίας, Έρευνας και Διδακτικής της γενικής και της τοπικής Ιστορίας σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στο Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο (ισόγειο Νεοκλασικού Κτιρίου), οδός Μαρασλή 4, την Παρασκευή 8 Απριλίου 2016 και ώρα 17:00. Θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης. 2. Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2015. 3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2015. 4. Aνάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής και διενέργεια ψηφοφορίας σχετικά με την απαλλαγή ή μη των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη της διαχείρισης των οικονομικών της Εταιρείας του έτους 2015. 5. Προϋπολογισμός του Δ.Σ. για το έτος 2016, συζήτηση επ’ αυτού και ψηφοφορία για την έγκρισή του. 6. Ανακοινώσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της Γ.Σ.. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το Καταστατικό, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, την επόμενη Παρασκευή 15 Απριλίου 2016. Το Διοικητικό Συμβούλιο επομένως παρακαλεί ενθέρμως τα μέλη να προσέλθουν την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης είναι η ταμειακή τακτοποίηση των μελών της Εταιρείας. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών γίνεται και σε χρόνο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Σημειώνεται ότι, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Εταιρείας, τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν η ετήσια συνδρομή των μελών να μειωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης στο ποσό των 10 ευρώ και να καταβληθεί, σε περίπτωση που εκκρεμούν παλαιότερες συνδρομές, μόνο η τρέχουσα ετήσια. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Πρόεδρος Καθηγητής Γεώργιος Ν. Λεοντσίνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: