Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Eτήσια τακτική Γενική Συνέλευση (2-4-2015)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Αραχώβης 28,  Εξάρχεια
ΤΚ 10681, Αθήνα
Τηλ:210-3804622
Email: gleon@primedu.uoa.gr
                                                                                          Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Εταιρείας Θεωρίας, Έρευνας και Διδακτικής της γενικής και της τοπικής Ιστορίας σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην αίθουσα του Εργαστηρίου Πληροφορικής του Νέου Χημείου (μαΝΧ), οδός Ναυαρίνου 13 Α, Ισόγειο, την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015 και ώρα 17:00.  
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.      Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης. 
2.  Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2014.
3.  Οικονομικός απολογισμός έτους 2014.
4.  Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής και διενέργεια ψηφοφορίας σχετικά με την απαλλαγή ή μη των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη της διαχείρισης των οικονομικών της Εταιρείας του έτους 2014. 
5.  Προϋπολογισμός του Δ.Σ. για το έτος 2015, συζήτηση επ’ αυτού και ψηφοφορία για την έγκρισή του.
6.      Ανακοινώσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της Γ.Σ.
7.       Διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή των επτά μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου καθώς και των τριών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Η υποβολή δήλωσης υποψηφιοτήτων για την εκλογή των επτά μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου καθώς και των τριών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι δυνατόν να κατατεθεί μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης είναι η ταμειακή τακτοποίηση των μελών της Εταιρείας. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών γίνεται μέχρι τον χρόνο έναρξης της συνεδρίασης των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Σημειώνεται ότι, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Εταιρείας, τα μέλη του Δ.Σ. έχουν αποφασίσει η ετήσια συνδρομή των μελών να μειωθεί, λόγω της οικονομικής κρίσης, από 20 ευρώ σε 15 και να καταβάλλεται, σε περίπτωση που εκκρεμούν παλαιότερες συνδρομές, μόνο η τρέχουσα ετήσια.   

                                                   Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
                                              Ο Πρόεδρος

                                                      Καθηγητής Γεώργιος Ν. Λεοντσίνης

-- 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
 ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
Αραχώβης 28, Αθήνα 10681, 
Τηλ/Φαξ:
 +302103804622
----------------
SOCIETY FOR THE THEORY, RESEARCH, AND DIDACTICS
OF GENERAL AND LOCAL HISTORY
28, Arachobes St., Athens 10681 
Tel/Fax:
 +302103804622


Δεν υπάρχουν σχόλια: