Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Διάλεξη του Ομότιμου Καθηγητή κ. Γεώργιου Λεοντσίνη με θέμα: «Πολιτική και κοινωνική δράση του Ιωάννη Καποδίστρια την περίοδο της διαμονής του στα Επτάνησα (1776-1808)»


Πρόσκληση

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ: «ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»
(Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30)
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015, ώρα 19:00

Διάλεξη του Ομότιμου Καθηγητή
κ. Γεώργιου Λεοντσίνη με θέμα:
«Πολιτική και κοινωνική δράση του Ιωάννη
Καποδίστρια την περίοδο της διαμονής του στα
Επτάνησα (1776-1808)»
που διοργανώνει
το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών τού Πανεπιστημίου
Αθηνών

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Π Ο Μ Ε Ν Ω Ν Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ω Ν
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ή ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ - ΩΡΑ 19.00΄
1.Δευτέρα 20 Απριλίου 2015. Η Καθηγήτρια κα. Ευτέρπη Μπαζοπούλου-Κυρκανίδου:
«Πυγμαίοι, Σκιάποδες, Μακροκέφαλοι, Αργιππαίοι. Μυθικοί ή υπαρκτοί πολιτισμοί;».
(αμφιθέατρο «Ι. Δρακόπουλος»)
2.Δευτέρα 27 Απριλίου 2015. Ο Καθηγητής κ. Γεράσιμος Μ. Μεταξάς: «Το τίμημα της
υψηλής τεχνολογίας αλλοιώνει το ιατρικό λειτούργημα;». (αμφιθέατρο «Ι.
Δρακόπουλος»)
3.Δευτέρα 11 Μαΐου 2015. Ο Καθηγητής κ. Γεώργιος Χριστοδούλου: «Οι επιπτώσεις
της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία. Διαπιστώσεις και προτάσεις». (αμφιθέατρο
«Α. Αργυριάδης»)
4.Δευτέρα 25 Μαΐου 2015. Η Καθηγήτρια κα. Στέλλα Πριόβολου: «Η σημασία της
λογοτεχνίας και της πόλυπολιτισμικότητας του λατινικού μεσαίωνα για την νεότερη
Ευρώπη». (αμφιθέατρο «Ι. Δρακόπουλος»)
5.Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015. Ο καθηγητής κ. Σάββας Σπέντζας: «Φιλική Εταιρεία και η
οικονομική συμβολή της στην επανάσταση του 1821». (αμφιθέατρο «Ι. Δρακόπουλος»)
6.Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015. Ο Καθηγητής κ. Νικόλαος Κατσιλάμπρος: «Παχυσαρκία,
παλαιότερες και νέες αντιλήψεις». (αμφιθέατρο «Ι. Δρακόπουλος»)
7.Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015. Γενική Συνέλευση. (αμφιθέατρο «Ι. Δρακόπουλος»)
Σημ.: 1. Οι διαλέξεις -όπως και το πρόγραμμα των διαλέξεων- αναρτώνται στην
ιστοσελίδα τού Σώματος. Βλ.: www.somaomotimon.uoa. gr ή www.uoa.gr
=> Το Πανεπιστήμιο => Ανθρώπινο Δυναμικό => Ομότιμοι Καθηγητές
2. Για την άμεση ενημέρωση και μείωση των ταχυδρομικών εξόδων παρακαλείσθε
να μας γνωστοποιήσετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
somotimon@uoa.gr ή με φαξ στο τηλ: 210-3688260 τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο και
τρόπο επικοινωνίας μας (e-mail ή μέσω ΕΛΤΑ).
ΣΩΜΑ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ιπποκ ράτους 15, 106 72 Αθήνα . Τηλ . & Fax 210- 3688260
e-mail:somotimon@uoa.gr http://www.somaomotimon.uoa.gr
Ο Πρόεδρος Διονύσιος Κόκκινος

Ο Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Σίσκος


Δεν υπάρχουν σχόλια: