Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Επιστημονικό Συνέδριο με θεματική: «ΠΕΤΡΟΣ ΒΡΑΪΛΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ: 200 XΡΟΝΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ (1812/13-2013)»

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας κοινοποιώ πρόγραμμα επιστημονικού συνεδρίου με θεματική:
«ΠΕΤΡΟΣ ΒΡΑΪΛΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ: 200 XΡΟΝΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ (1812/13-2013)», στο οποίο πέντε μέλη της Εταιρείας μας λαμβάνουν μέρος με επιστημονική ανακοίνωση ή συμμετέχουν στην οργανωτική και επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου. 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Εταιρείας,

Καθηγητής Γ. Ν. Λεοντσίνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: